Miroslav Cyvka

Rating a informácie o Miroslav Cyvka

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Miroslav Cyvka 12497 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 152572. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 82.3989% spoločností je horších ako Miroslav Cyvka.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Miroslav Cyvka" href="http://miroslav-cyvka.sk-rating.com/">
   <img src="http://miroslav-cyvka.sk-rating.com/miroslav-cyvka.png" width="150" height="25" alt="Rating Miroslav Cyvka" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Miroslav Cyvka

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia